Taisyklės UAB „Lija rūbai“

 I. Bendrosios nuostatos

 

 • UAB „Lija rūbai“, registruotos buveinės adresas: Gedimino g. 11, LT-87134, Telšiai, įmonės kodas: 302859647, Tel. +37060555636, El. paštas: info@lijarubai.lt. lijarubai.lt internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą lijarubai.lt  Parduotuvėje.
 • lijarubai.lt  turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles.
 • Pardavėjas šiuo dokumentu patvirtina sudarytą sutartį tarp Pardavėjo ir Pirkėjo bei išdėsto informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu užsakydamas prekes, jis patvirtina savo užsakymą. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu lijarubai.lt, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
 • Šis dokumentas taip pat nustato prekių, įsigytų sudarius nuotolines sutartis, grąžinimo ir keitimo sąlygas bei tvarką.
 • lijarubai.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

II. Privatumo politika

 

 • Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, kiti, pristatymui būtini duomenys. lijarubai.lt  patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. lijarubai.lt įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus lijarubai.lt  partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
 • Klientas, užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes lijarubai.lt Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, lijarubai.lt atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

 

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 

 • Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Svarbu tiksliai išsimatuoti kūno apimtis ir pasirinkti tinkamą dydį, spalvą ir modelį. Būtina įrašyti tikslius (be laisvumų) kūno apimčių išmatavimus į privalomus laukelius. Visos prekės yra gaminamos pagal kliento individualų pasirinkimą. Prekės nėra sandėliuojamos, todėl būtina tiksliai pasirinkti tinkamą dydį, nes prekės nebus keičiamos ar grąžinamos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio, 2 dalies 3 punktą (Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma sutartims: sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms). Kiekiai prie kiekvienos prekės, el. parduotuvėje yra parašyti, tik dėl parduotuvės techninių sumetimų. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
 • Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. lijarubai.lt patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 • Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas lijarubai.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna lijarubai.lt. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir lijarubai.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai lijarubai.lt gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už užsakymui pateiktas prekes.
 • Klientui pateikus užsakymą, sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomas užsakymas, bei jo duomenys.
 • lijarubai.lt gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, laikoma užsakymo vykdymo pradžios momentu.
 • Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
 • Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

 

IV. Apmokėjimo tvarka ir terminai

 

 • Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš lijarubai.lt  Parduotuvėje nurodytų būdu: naudodamasis savo banku internete (SEB, Swedbank, DNB, Nordea ir kt.).
 • Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių gaminimas pradedamas tik lijarubai.lt gavus apmokėjimą už prekes.

 

V. Prekių grąžinimas

 

 • UAB „Lija rūbai“ įmonėje prekės nesandėliuojamos, gaminamos tik pagal kliento pasirinktą dydį, spalvą ir modelį. Todėl kokybiškos prekės negali būti grąžinamos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2016 m. lapkričio 8 d. įsakymo nr. XII-2756, 6.22810 straipsnio, 2 dalies 3 punktas (Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma sutartims: sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms). Kiekiai prie kiekvienos prekės, el. parduotuvėje yra parašyti, tik dėl parduotuvės techninių sumetimų.

 

VI. Netinkamos kokybės prekės grąžinimas

 

 • Jei grąžinate prekę dėl netinkamos kokybės, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, kai susigrąžinus prekę apžiūrime ir įvertiname, kad prekė yra netinkamos kokybės dėl mūsų kaltės, t.y. nebuvo nustatyti pirkėjo netinkamo naudojimo sąlygoti pažeidimai, prekė turi būti Pirkėjo nenaudota, nesugadinta: nebuvo bandyta ardyti rūbų ar kitaip pataisyti, ar nėra rūbai ištepti veido pudra ar kitomis priemonėmis ir po to skalbta ir pan., nėra daryti pakeitimai, kurie buvo nebūtini norint apžiūrėti prekę, įskaitant pažeistas etiketes ir kiti pažeidimai. Už tokius rūbus pinigai nebus grąžinami, prekė turi būti grąžinta, tokia kokią gavote.
 • Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti lijarubai.lt  tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą lijarubai.lt banko sąskaitą.
 • Grąžinant el. parduotuvėje pirktą prekę, paprašysime atsiųsti el. paštu (info@lijarubai.lt) laisvos formos raštišką prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją:
 1. vardas, pavardė;
 2. telefono numeris;
 3. užsakymo numeris;
 4. data;
 5. prekė (ir modelis);
 6. kaina;
 7. pristatymo data;
 8. prekės nuotrauką, brokuotos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti);
 9. prekės grąžinimo priežastis (aprašyti prekės broką);
 10. paminėti ar bus daromas prekės keitimas ar pinigų grąžinimas, jei pinigų grąžinimas, prašyme reikia nurodyti sąskaitos numerį pinigų grąžinimui.
 • Grąžinamą prekę siųsti tik registruota siunta paštu. Siunčiant netinkamos kokybės prekę, įdėkite, nuskanuokite ar nufotografuokite siuntimo išlaidas patvirtinantį čekį. Siuntimo išlaidos bus pervestos į prašyme nurodytą sąskaitą arba kitu abiem pusėm patogiu būdų, pagal susitarimą.

Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas (registruota siunta).

 • Klientui, už netinkamos kokybės prekę, sumokėta suma, grąžinama ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo grąžintų prekių priėmimo dienos ir gavus visus pageidaujamus dokumentus (raštiškas prašymas, siuntimo išlaidų čekis).
 • Mažmeninės prekybos taisyklės nurodo, kad netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis. Jei Pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinami pirkėjo sumokėti pinigai ir Pirkėjo pretenzija patenkinama, taikoma šiose taisyklėse nurodyta pinigų grąžinimo tvarka.
 • Jei pirkėjo pretenzija patenkinama dėl prekių pakeitimo, prekės pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo grąžintų prekių dienos, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas nesusitarė ir nenumatė kitaip.
 • Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 30 (trisdešimt) dienų nuo jų gavimo dienos, nebent Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti kitokie terminai. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu.

 

Visais klausimais dėl nekokybiškų prekių grąžinimo galite kreiptis el. paštu info@lijarubai.lt pirmadienį - penktadienį 8 -17 val.

 

Prekes galima grąžinti:

 1. Atvykus į mūsų gamybos patalpas Muziejaus g. 71, Telšiai.
 2. Registruota pašto siunta adresu:

                      UAB „Lija rūbai“

                      Muziejaus g. 71

                      LT-87379, Telšiai

 VII. Prekių pristatymas

 Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

 • Prekių pristatymo kaina yra pridedama prie bendros užsakymo kainos. Visais atvejais Prekės pristatymo išlaidas (jeigu tokių išlaidų yra) apmoka Pirkėjas.
 • Prekių pristatymo terminas 3-10 darbo dienos yra preliminarus,be to netaikomas tais atvejais, kai lijarubai.lt sandėlyje nėra reikiamų audinių ar kitų priemonių prekei pagaminti, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, lijarubai.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus. 
 • Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, mobiliojjo telefono numerį.
 • Prekės, užsakytos lijarubai.lt internetinėje parduotuvėje, pristatomos tik per kurjerių tarnybą. Šios paslaugos kaina automatiškai yra įtraukiama į bendrą užsakymo sumą.

     Prekių pristatymas per DPD kurjerį

DPD kurjeris siuntą Jums pristatys į namus, biurą ar bet kokiu kitu, Jūsų pasirinktu, adresu.

Pasirinkite prekių pristatymo laiko intervalą didžiuosiuose Lietuvos miestuose: 8:00 -14:00 val., 14:00 -18:00 val., 18:00 -22:00 val. darbo dienomis.

Kitose Lietuvos vietovėse prekės pristatomos darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.

Vakare prieš pristatymą gausite SMS žinutę (arba pranešimą į Viber programėlę, jeigu ją naudojate) su siuntos numeriu ir internetine nuoroda. Ją paspaudus galėsite valdyti savo siuntos pristatymą: keisti pristatymo adresą, dieną ar nukreipti siuntą į patogiausią DPD paštomatą. Tai patogu, jei pasikeitė Jūsų planai ir numatytą pristatymo dieną negalite priimti siuntos.

Pristatymo dienos rytą apie numatomą siuntos pristatymo laiką būsite informuotas SMS žinute (arba pranešimu į Viber programėlę, jeigu ją naudojate). Žinutėje bus nurodytas kurjerio atvykimo laiką 1 val. laiko intervalu, pvz. 09:50-10:50.

Prekių pristatymo metu, kurjeriui pareikalavus, turėsite parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jei priimdami siuntą pastebite pakuotės pažeidimą, nedelsiant praneškite apie tai siuntą pristačiusiam kurjeriui ir užpildykite pakuotės pažeidimų aktą.

Priėmus užsakytą prekę ir pasirašius siuntos dokumente be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkingai.

          

          Prekių atsiėmimas DPD Pickup tinkle (paštomatuose)

Atsiimkite siuntą su užsakytomis prekėmis Jums patogiu laiku pasirinktame DPD Pickup paštomate ar siuntų taške.

DPD Pickup paštomatai dirba 24 val. per parą, 7 d. per savaitę.

Kai Jūsų siunta bus pristatyta į DPD Pickup tinklą, apie tai Jums bus pranešta SMS žinute (arba pranešimą į Viber programėlę, jeigu ją naudojate) ir/ar el. paštu.

Prekes iš DPD Pickup paštomato ar siuntų taško galite atsiimti per 7 kalendorines dienas. Užsakytų prekių neatsiėmus per šį laikotarpį, jos bus grąžintos pardavėjui.

Atsiimdami siuntą DPD Pickup paštomate turėsite suvesti SMS žinutėje gautą PIN kodą.

Atsiimdami siuntą DPD Pickup siuntų taške turėsite nurodyti SMS žinutėje gautą PIN kodą arba parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jei atsiimdami siuntą pastebite pakuotės pažeidimą:

    Jei siuntą atsiimate iš paštomato, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių tel.: +370 5 210 67 77.

 

VIII. UŽSAKOMOSIOS PREKĖS

 

Pirkėjui pageidaujant įsigyti užsakomąsias Prekes, visos Prekių pirkimo pardavimo, pristatymo bei kitas sąlygos derinamos atskiru Šalių susitarimu. Tokiu atveju Pirkėjas įsipareigoja padengti visą Prekių bei jų pristatymo išlaidų, jei tokios yra, sumą išankstiniu pavedimu. Pirkėjui pageidaujant įsigyti užsakomąsias Prekes gali būti taikomi minimalūs Prekių užsakymo kiekiai. Pirkėjui atsisakius užsakomųjų prekių, Pirkėjui pinigai negrąžinami.

Jei Pirkėjas iki Prekių užsakymo pas tiekėjus momento atsisako sandorio, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus.

 

Dėl iškilusių klausimų, prašome susisiekti elektroniniu paštu: info@lijarubai.lt